Snowflake Regatta
Snowflake regatta is a fun ski race for sailors. Get together at Attitash Ski area in Mt. Washington Valley, NH. Snowflake Ski Regatta Snowflake Regatta